Je bent hier:

BTW listing

Btw-plichtigen moeten jaarlijkse btw-listing overmaken (= jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar indien de jaaromzet per klant hoger is dan 250 EUR.

Opgepast: ook de vrijgestelde BTW plichtige (kleine ondernemingen) dienen een jaarlijkse listing in te dienen met de vermelding van hun omzet.

Terug naar agenda